Shinálí hastiin- My Paternal Grandfather

Ninálí hastiin-Your Paternal Grandfather

Nihinálí hastiin-Our Paternal Grandfather

Binálí hastiin-His/Her Paternal Grandfather

Dabinálí hastiin-Their Paternal Grandfather