Shinálí asdzáán-My Paternal Grandmother

Ninálí asdzáán-Your Paternal Grandmother

Nihinálí asdzáán-Our Paternal Grandmother

Binálí asdzáán-His/her Paternal Grandmother

Dabinálí asdzáán-Their Paternal Grandmother