To ask him/her-Lex.Pre.:(na)op(bí)(dí)ip Classifier:ł Perf.Conj.: (y)-p

STEM SET/Transitivity:(Prominent Inner Obj.)

I.  kid

P.  kid*

F.  kił

U/R.  ki

O.  kid*

(Imp.)

                Sg.                 Dl.              Pl.

1st Pov Nabídíshkid   Nabídíilkid   Nidabídíilkid

2nd Pov Nabídíłkid    Nabídółkid    Nidabídółkid

3rd Pov Neídíłkid                             Nideídíłkid

4th Pov Nabízhdíłkid                       Nidabízhdíłkid

(Perf.) 

                    Sg.                Dl.                 Pl. 

1st Pov Nabídéełkid   Nabídéelkid    Nidabídéelkid

2nd Pov Nabídííníłkid  Nabídóołkid Nidabídóołkid

3rd Pov Nayídéełkid                           Nidayídéełkid

4th Pov Nabízhdéełkid                    Nidabízhdéełkid

(Fut) /d/

                    Sg.                   Dl.                     Pl. 

1st Pov Nabídídéeshkił   Nabídídíilkił Nidabídídíilkił

2nd Pov Nabídídííłkił     Nabídídóołkił Nidabídídóołkił

3rd Pov Neídídóołkił                              Nideídídóołkił

4th Pov Nabízhdídóołkił                     Nidabízhdídóołkił