To be big bodied-Lex.Pre.: ‘ayóí(adv)  áá(op) Cl.: l Conj.: NEUTER IMPERFECTIVE

STEM SET/Transitivity: Intransitive

NI.  ts’íís

(NI.)

Sg.                          Dl.                 Pl.

1st Person ‘ayóí áásts’íís      ‘ayóí ‘íilts’íís        ‘ayóí  ‘áádeiilts’íís

2nd Person ‘ayóí áánílts’íís  ‘ayóí ‘áałts’íís/’áołts’íís ‘ayóí ‘áádaałts’íís/’áádaołts’íís

3rd Person ‘ayóí áálts’íís                                 ‘ayóí ‘áádaalts’íís

4th Person ‘ayóí ájoolts’íís                              ‘ayóí ‘ádajoolts’íís

YM Pg. 2