Lex. Pre.: (Na)op (n)ip, Classifier:0, Perf./Conj: (NI)

STEM SET/Transitivity: Intransitive

(NI).  tłʼah

Sg.                Dl.               Pl.

1st Pov Nanishtłʼah  Naniitłʼah   Nidaniitłʼah

2nd Pov Nanítłʼah  Nanohtłʼah  Nidanohtłʼah

3rd Pov Nantłʼah                        Nidantłʼah

4th Pov Nazhntłʼah                    Nidazhntłʼah