To be hairy-Lex.Pre.: (d)ip Classifier:0 Perf./Conj.: (NI)

STEM SET/Transitivity:

(NI.)  tłʼo

(NI.)

Sg.           Dl.           Pl.

1st Pov Dishtłʼo     Diitłʼo       Dadiitłʼo

2nd Pov Dítłʼo      Dohtłʼo     Dadohtłʼo

3rd Pov Ditłʼo                         Daditłʼo

4th Pov Jiditłʼo                      Dazhditłʼo