To be sad about it: Lex.Pre.: P-aa(PP) ‘ááh n(ip) Cl: 0, Conj;IRREGULAR

STEM SET/Transitivity: Transitive outer object in (PP)

IRR. zin

Sg.                      Dl.                        Pl.

1st Person baa ‘ááh nisin         baa ‘ááh niidzin     baa ‘ááh daniidzin

2nd Person baa ‘ááh ninízin     baa ‘ááh nohsin    baa ‘ááh danohsin

3rd Person yaa ‘ááh nízin                                      yaa ‘ááh danizin

4th Person baa ‘ááh jinízin                                   baa ‘ááh dazhnízin