To become progressively worse- Lex.Pre.: t’ah yówehgo(adv) áá (op) Cl.: 0 Conj.: PROGRESSIVE

STEM SET/Transitivity: Intransitive

Prog. nííł

(Prog.)

Sg.                              Dl.                              Pl.

1st Person t’ah yówehgo ááshnííł      t’ah yówehgo ‘íi’nííł      t’ah yówehgo ‘áádeii’nííł 

2nd Person t’ah yówehgo áánínííł      t’ah yówehgo ‘áóhnííł    t’ah yówehgo ‘áádaohnííł

3rd Person t’ah yówehgo áánííł                                      t’ah yówehgo ‘áádaanííł

4th Person t’ah yówehgo áájínííł                                    t’ah yówehgo ‘áádajinííł