To tell-Lex. Pre.: (ho)ip, Classifier: l, Perf./Conj.: (y)-p

STEM SET/Transitivity: Intransitive

I.  neʼ

P.  ne’

F.  nih

U/R.  nih

O.  ne’

(Imp.)

              Sg.          Dl.            Pl.

1st Pov hashneʼ  Hwiilneʼ  Dahwiilneʼ

2nd Pov hólneʼ    Hołneʼ    Dahoołneʼ

3rd Pov halneʼ                   Dahalneʼ

4th Pov Hojilne’                 Dahojilne’

(Perf.)

              Sg.              Dl.             Pl.

1st Pov Hweeshneʼ   Hwiilneʼ  Dahwiilneʼ

2nd Pov Hwíínílneʼ  Hoołneʼ   Dahoołneʼ

3rd Pov Hoolneʼ                       Dahoolneʼ

4th Pov Hojoolne’                     Dahojoolne’

(Fut)/d/

                  Sg.           Dl.             Pl. 

1st Pov Hodeeshnih  Hodiilnih    Dahodiilnih

2nd Pov Hodíílnih     Hodoołnih   Dahodoołnih

3rd Pov Hodoolinh                      Dahoodlnih

4th Pov Hozhdoolnih                   Dahozhdoolnih