To write: Lex. Pre.: (ʼa)op(kʼi) op (ʼ)ip, Classifier: ł, Perf./Conj: (S-p)

STEM SET/Transitive: Intransitive

I.  chí

P.  chį́

F.  chííł

U/R.  chííh

O.  chííł

(Imp.)

             Sg.              Dl.          Pl..

1st ʼakʼeʼeschí   ʼakʼeʼiilchí ʼakʼedaʼiilchí 

2nd ʼakʼeʼíłchí     ʼakʼeʼołchí ʼakʼedaʼołchí

3rd ʼakʼeʼełchí                    ʼakʼedaʼałchí

4th ʼakʼeʼjiłchí                    ʼakʼedaʼjiłchí

(Perf.)

                 Sg.          Dl.            Pl.

1st ʼakʼeʼshéłchį́  ʼakʼeʼshiilchį́ ʼakʼedaʼshiilchį́

2nd ʼakʼeʼshíníłchį́  ʼakʼeʼshoołchį́ ʼakʼedaʼshoołchį́

3rd ʼakʼeʼeshchį́                    ʼakʼedaʼashchį́

4th ʼakʼeʼjishchį́                    ʼakʼedaʼjishchį́ 

(Fut.) /d/

                    Sg.                      Dl.            Pl.

1st  ʼakʼeʼdeeshchííł  ʼakʼeʼdiilchííł ʼakʼedaʼdiilchííł

2nd ʼakʼeʼdííłchííł     ʼakʼeʼdoołchííł ʼakʼedaʼdoołchííł

3rd  ʼakʼeʼdoołchííł                        ʼakʼedaʼdoołchííł

4th  ʼakʼezhʼdoołchííł                    ʼakʼedazhʼdoołchííł